Nästan klackarna i taket,
fröjderlig glädje var
när gräset sade:
-sulor små, på marken bar!


Från daggklädd gryning
tills myggfria kvällar.
Kittlade av dyning,
språngandes på hällar


sommarskor med hälar
färgade av maskrosblad,
tillsammans med sälar
besjungit havssaltsbad.

 

A Lunde Garden of Eden
Anderson's Lumberyard
Gryning
Konfunderat
Skymning
Stimulerat
copyright © 2004 swedishpoet.com