Nytt hopp

Du finner det i ljuset, i gryningens lyster.
Det känns som en stråle av barmhärtighet.
Du renas på nytt, blir allt utom dyster,
beredd att möta en ny verklighet.

 

Medan gamla tankar sakta försvinna
nya komma med klarare färg.
En gnista tänds, ny eld börjar brinna,
får åter kraft att bestiga nästa berg.