Likt ett barn

 

Jag vill vara som då, vill vara som förr
upptäcka, förundras, leka som barn.
Smyga försiktigt, glänta var dörr,
glädjas likt katten med nystan av garn.

jag vill ha det oförstörda sinnet kvar
skratta, gråta, förvånas likt dem.
Tänka de tankar jaf längesedan bar
och förnimma känslan i barndomens hem.


Jag vill tro på alla och allting om gott
besanna, förvandla, fantisera likt barn.
Se allt utan gränser, hinder, utan mått,
göra kungahus och pompa uti mjölnarens kvarn.

Jag är likt förr, är nu och som då
upptäcka, förundras, leker jag än.
Smyger försiktigt för att förstå
varför stora barn ej leka mer sen.