Kavaljeren


Varför så försiktig
varför dessa hämningar
vågar inte ta steget
inte ens det dansanta klivet?
Inga nya bekantskaper
bara en rad av främlingar
vars möte var
det enda här i livet.


“Får jag lov?” sägs
med mycket besvär
och väcker en tanke
lätt att förråda.
Inviten blir en akt
med tillhörande begär
vilket hos båda frammanar
en naturlig klåda.


Men ack, ett felsteg
borta är förtrollningen,
ännu en gång lyckats
trampa i klaveret.
Famlar efter balansen,
midjan och hållningen,
en ofrivillig avslappning
förgrenar sig i skrevet.