Julfest

 

Tackar så mycket för dryck och förtäring
och hoppas att det ej ses som ett brott
om vi fortsätter festen med blötare näring
för att dölja den blyghet våra kläder förrått.


Glad om jag något förgyller er tid,
jag upplever själv en trevlig gemenskap.
Det var nå't hos Er som jag fäste mig vid.
Finns det hopp om en fortsatt bekantskap?

Men nej, inte bli generad min lilla stumpa,
det är inget lik som ligger på vårt bord.
Endast en bit av grisens lilla rumpa
som vi tillsammans förtär till nyttig jord.

Låtom oss be en bön för vad vi skapa
och tacka värden för att vi ha det så kul.
Stå upp, höj glas, andas in och rapa
så tar vi en skål för nu är det jul.

 

A Lunde Garden of Eden
Anderson's Lumberyard
Gryning
Konfunderat
Skymning
Stimulerat
copyright © 2004 swedishpoet.com