Här nu...och sen

Var själ har sin plats på jorden
där man känner vårfåglars sätt att sjunga
och vet nyansens betydelse av orden
där, man ser sädesfältens sätt att gunga.


Var plats har sin själ att föda
med trygghet, tröst och ro
med harmoni som huvudsaklig gröda
vars rot består av tro.

Var själ har sin tid att ta tillvara
på ett sätt som frambringar lycka.
Allt ske med egen vilja bara,
vad omgivning uan må tycka.


Var tid består av många själars stund
vars betydelse man ej kan fatta
medans vi märmar oss en ljuvlig lund
där vi med evighet oss befatta.

 

A Lunde Garden of Eden
Anderson's Lumberyard
Gryning
Konfunderat
Skymning
Stimulerat
copyright © 2004 swedishpoet.com