Giftas

Gift, gitare, giftas
ska vi alla finna
förtrolighet och stiftas
in i kärleken, vi vinna


svar på alla frågor
bli i tanken klara
av alla dess lågor
vars ved kärleken må vara

mild och fin i tonen
hörs så några sjunga
ifrån den höga tronen
där brud och brudgum gunga


lätt, lättare, lättast
svävar de i höjden
fram emot det som rättast
för dem båda till fröjden,


till den själva lyckan
fram till döds dagar
stödjade på den kryckan -
förälskelsen utan lagar.

 

<
A Lunde Garden of Eden
Anderson's Lumberyard
Gryning
Konfunderat
Skymning
Stimulerat
copyright © 2004 swedishpoet.com