Den fullkomlige

Ett redskap för framtid och världen
som mildrar den döende färden,
det är vad du tar
av det som du har
i dina mänskliga värden
och sprider frön av det snälla
utan att försaka och gnälla,
det är vad du gör
av det som du bör
se som en gudomlig källa.

 

A Lunde Garden of Eden
Anderson's Lumberyard
Gryning
Konfunderat
Skymning
Stimulerat
copyright © 2004 swedishpoet.com