För rakt då ingenting

I print och inför alla,
en fumlig hand , en ring.
Hur kunde han så falla
för rakt då ingenting?

Bränd av kärlekens hetta
slog lågor i hans bröst.
Bolmande ångest han svetta
till uppgiven nåd och tröst.

En man i min ålder,
det kunde varit jag
dockmenterat i en folder
eller i en tidingn av något slag.

En man i sina bästa
med vigselakt i hand,
försöker med sin nästa
få på sitt gördelband

Dokumenterad i en folder,
en fåordig notis
om ett par i mogen ålder,
ägare av en ny servis.

En man i min ålder,
(det kunde varit jag)
förförd till sömns av sin nästa
efter ännu en plågsam dag.

Förförd av kärleks hetta
för rakt då ingenting,
där stod han sen och tvätta
ren en ärjad ring.

Hur kunde hon med hetta
tända frusen glöd,
förvillande, försätta
honom i själsig död?