En främling jag är
olik alla andra.
En hemlighet jag bär
över okänd mark jag vandra
Anonymt
denna nya värld,
så avklädd naken
jag står här med mitt svärd
och drömmer jag ej var vaken.
   
tyst, stum och blyg
för den stora skara,
jag tassar fram i smyg
för att slippa svara
  En hemlighet jag är
där jag dunkelt vandra
och beter mig ungefär
som alla, alla andra.